Nová dopravní opatření v obci

Vážení občané,

dovolujeme si vám oznámit realizaci dalšího dopravního opatření v obci Předboj. Na základě četných požadavků a žádostí o zklidnění dopravní situace kolem Velkého rybníka, byl na místní komunikaci Baštecká, za značkou OBEC PŘEDOJ, instalován nový ukazatel rychlosti. Je …

Další dopravní opatření v obci

Vážení občané,

dovolujeme si vám oznámit, že právě probíhá první etapa dopravních opatření akce k „doplnění přechodu pro chodce v křižovatce Hlavní x Kojetická x Pod Vrškem“. Tato etapa má za úkol zpřehlednit a zklidnit tuto křižovatku dřív, než bude …

Výskyt kachen na silnici

Prosíme všechny řidiče/řidičky, kteří projíždějí ulicí Baštěcká, podél předbojského rybníka, aby snížili rychlost a dbali zvýšené opatrnosti při průjezdu, v důsledku zvýšeného výskytu kachen a jejich mláďat na silnici. Ohrožena jsou nejen zvířata, ale i celková bezpečnost silničního provozu v …

Letní opravy a údržba komunikací v obci Předboj

Vážení spoluobčané,

zastupitelstvo obce Předboj schválilo na veřejném zasedání dne 11. 05. 2023 opravy komunikací v majetku obce. Práce probíhaly od května do konce července letošního roku a veškeré opravy realizovala stavební firma TEKR management s.r.o. a firma USK s.r.o.…

Umístění flexibilních regulačních sloupků na návsi

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že na základě souhlasu Policie ČR a odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, nechala obec, za asistence Obecní policie Líbeznice, umístit na náves flexibilní regulační sloupky. Toto opatření zamezuje nežádoucímu parkování …