Zpráva o opravě tlakové kanalizace v ulici Horňátecká

Tak tu máme během osmi měsíců třetí havárii tlakové kanalizace. Dnes se nám podařilo lokalizovat místo, kde je prasklá tlaková kanalizace v Horňátecké ulici. Je to bohužel hlavní větev kanalizace /90 mm/, která odvádí splašky z horní části ulice U …

Účetní závěrka MŠ Předboj za rok 2022

Vážení občané,

účetní závěrka MŠ Předboj, příspěvkové organizace za rok 2022 naleznete ZDE. Účetní závěrka obsahuje rozvahu sestavenou k 31.12. 2022, výkaz zisku a ztrát k 31.12. 2022 a přílohu sestavenou k 31.12. 2022.…