Informace k vyúčtování stočného za rok 2013

Vzhledem k tomu, že probíhá v současnosti vyúčtování stočného za rok 2013, je nezbytně nutné pro ty občany, kteří uzavřeli starší typ smlouvy (v bodě I. Není uveden zdroj vody-vodovod/studna do domu),  aby si uzavřeli dodatek k této smlouvě. Tyto

Do Prahy bez infarktu?

Nabízíme další informace k napojení líbeznického obchvatu na dálnici ve Zdibech, tentokrát dodané panem starostou Kupkou a se srozumitelnějším plánkem křižovatky po přestavbě.

K jednodušší cestě na dálnici D8 a následně do Prahy by měla přispět nová úprava dálniční křižovatky …