Uzávěrka Předbojských zpráv je 2.12.2012

Vážení přispěvatelé do Předbojských zpráv i všichni jejich čtenáři a návštěvníci webových stránek, protože se v praxi chceme vyhnout možnému porušení (nejen) autorských práv při otištění Vámi dodaných příspěvků, je nutné, abyste dodržovali a respektovali určitá pravidla.

Nepodepsané a nedatované

Pravidla pro zveřejnění příspěvků

Vážení přispěvatelé do Předbojských zpráv i všichni jejich čtenáři a návštěvníci webových stránek, protože se v praxi chceme vyhnout možnému porušení (nejen) autorských práv při otištění Vámi dodaných příspěvků, je nutné, abyste dodržovali a respektovali alespoň následující pravidla.

Nepodepsané a …

Ceník inzerce

Případní zájemci o tištěnou inzerci v obecních novinách, zde je k dispozici její ceník.

Úhradu požadujeme předem.…