Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Obec Předboj

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona o obcích v původním znění, od 1.7.1973 existuje jako samostatný subjekt činný bez omezení s činností všeobecné veřejné správy. Obec Předboj má vlastní majetek a …