Výzva k úhradě

Ani k dnešnímu dnu, tj. 13. února, téměř čtyřicítka z vás neuhradila poplatek za svoz komunálního odpadu. Upozorňujeme, že již podruhé zítra nebudou vyvezeny vaše popelnice (ve 14denním cyklu poprvé)! Dostavte se proto v úředních hodinách na OÚ a zakupte …

Nakládání s odpady

Přehled organizací a služeb zajišťovaných pro občany Předboje v oblasti nakládání s odpady.

 

Likvidaci odpadu zajišťuje pro obec na základě smlouvy společnost A.S.A.

Komunální odpad
Nádoby  jsou vyváženy vždy v úterý
1x za týden (nádoba o objemu 120 l), nebo…

Svoz velkoobjemového odpadu

Ve středu 21.12.2011 bude v průběhu dne přistaven kontejner pro odvoz velkoobjemového odpadu. Ve čtvrtek 22.12. bude kontejner odvezen a znovu přistaven do pátku  23.12. 2011.…

Výsledky sběru tříděného odpadu za rok 2010

Jak jsme Vás, obyvatele obce Předboj, již informovali, za rok 2010 jsme v obci vytřídili 22,935 t plastů, papíru, skla a nápojových kartonů. Ve spolupráci se společností Eko-kom, a.s., která zajišťuje provoz systému tříděného sběru a recyklace separovaného odpadu, tak …