Nakládání s odpady

Přehled organizací a služeb zajišťovaných pro občany Předboje v oblasti nakládání s odpady.

 

Likvidaci odpadu zajišťuje pro obec na základě smlouvy společnost A.S.A.

Komunální odpad
Nádoby  jsou vyváženy vždy v úterý
1x za týden (nádoba o objemu 120 l), nebo…

Výsledky sběru tříděného odpadu za rok 2010

Jak jsme Vás, obyvatele obce Předboj, již informovali, za rok 2010 jsme v obci vytřídili 22,935 t plastů, papíru, skla a nápojových kartonů. Ve spolupráci se společností Eko-kom, a.s., která zajišťuje provoz systému tříděného sběru a recyklace separovaného odpadu, tak …