Svoz odpadu: Proč a jak

V poslední době, nepochybně v souvislosti s tím, že vždy na začátku roku je třeba zaplatit za popelnice, resp. za odvoz odpadků z nich, jsme se setkali s několika dotazy, jak to vlastně s tím placením je. Pokusím se proto …

Zlepšujeme životní prostředí

Podobně jako v předchozích letech jsme obdrželi souhrnnou informaci o úspoře energie, které jsme dosáhli tříděním odpadů. A překonali jsme výsledek roku 2010!

V roce 2011 jsme všichni dohromady vytřídili 35.408 t plastů, papíru, skla a nápojových kartonů (oproti 22.935 …

Svoz BIOODPADU v roce 2012

Využijte i letos příležitost a zbavujte se pohodlně biologického odpadu ze svých domácností i zahrad! První svoz proběhne již 3. 4. 2012.

Žádáme všechny nové zájemce o nádoby na BIO odpad na rok 2012, aby se přihlásili na OÚ nejpozději …

Svoz velkoobjemového odpadu

Ve středu 28.3.2012 bude v průběhu dne přistaven kontejner pro odvoz VO. Ve čtvrtek 29.3.2012 bude kontejner odvezen a poté prázdný znovu přistaven do pátku 30.3.2012.…

Výzva k úhradě

Ani k dnešnímu dnu, tj. 13. února, téměř čtyřicítka z vás neuhradila poplatek za svoz komunálního odpadu. Upozorňujeme, že již podruhé zítra nebudou vyvezeny vaše popelnice (ve 14denním cyklu poprvé)! Dostavte se proto v úředních hodinách na OÚ a zakupte …

Nakládání s odpady

Přehled organizací a služeb zajišťovaných pro občany Předboje v oblasti nakládání s odpady.

 

Likvidaci odpadu zajišťuje pro obec na základě smlouvy společnost A.S.A.

Komunální odpad
Nádoby  jsou vyváženy vždy v úterý
1x za týden (nádoba o objemu 120 l), nebo…