Čistička konečně zkolaudována!

Jedním z „kostlivců ve skříni“, které zanechalo minulé vedení obce Předboj svým nástupcům, je čistírna odpadních vod. Pamětníci si jistě vybaví, že právě čistička byla jedním z hlavních témat minulých voleb a že se jejich vítězové ve svém volebním programu …

Odvádění odpadních vod

K 31. lednu evidoval obecní úřad 17 nemovitostí s neuzavřenými smlouvami o odvádění odadních vod a 29 dlužníků stočného za rok 2012. V průběhu února budou zahájena sankční opatření, máte tak poslední možnost zabránit uzavření kanalizačních přípojek!…

Stočné a jeho výběr nově

Na jednání zastupitelstva bylo 26. listopadu odsouhlaseno stočné ve výši 40 Kč za kubík odkanalizované vody. Zároveň pan starosta avizoval velké změny v jeho výběru – jednotnou zálohu na rok 2013 ve výši 700 Kč na osobu, variabilní symbol

Zase ta kanalizace aneb Okrádáme sami sebe?

Kritický hlas vždycky musí stát a stojí za odpověď, tím spíš když se dotýká tak citlivého tématu, jakým jsou naše peněženky.

Všichni předbojáci snad už dnes vědí, že od června je provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod samotná obec. Najali …

Vyhovuje vám svoz biologického odpadu?

Svoz bio odpadu probíhá od dubna do listopadu. Po dohodě se svozovou společností je možné tento rozvrh upravit.

Například tak, že by svoz začal a skončil dříve, třeba v polovině března a polovině listopadu. Svozové období je možné i prodloužit, …