Oznámení záměru prodeje pozemků

Pozemky p.č. 407/2 o výměře 13 m2 a 596/2 o výměře 3 m2 v k.ú. 734209 Předboj, vedeného na LV č. 10001. Celé oznámení naleznete zde.

 …

Datum vyvěšení: 06. 04. 2022 / 07:58
Datum sejmutí: 30. 06. 2022 / 10:38