Paleontologická zajímavost

V druhohorách, v době křídové, se snížila krajina českého severovýchodu až k Litoměřicům, do této sníženiny vniklo od severu mělké křídové moře, které zde zůstalo až do konce křídy a vytvořilo velký záliv.

V místech, která byla zatopena, se usazovaly …

Značka je na den za 31 korun…

…bez DPH. Sama o sobě ta informace není zajímavá. Jenže přesně tuto částku platí svému externímu dodavateli správa silnic, která si dopravní značky pronajímá (!).

Pro srovnání: dopravní značka se dá koupit za cca 1000 Kč.
Informace o drahém pronájmu …

Historie obce

Obec Předboj se nachází v archeologicky bohaté lokalitě Středních Čech. Na území obce nebyl prováděn systematický archeologický výzkum. Nalezené fragmenty předhistorického osídlení pocházejí z náhodných nálezů při provádění zemních a výkopových prací.

Jedná se o tyto fragmenty:

* Kultura lineání …

O vlivu na věci veřejné

Velký zájem o věci veřejné jsem zaznamenal včera na jednání zastupitelstva. Přišlo 5 (pět) diváků. A to je vstup volný.

Vím, za pár dnů jsou Vánoce, ale stejně. Projednávali jsme rozpočet na příští rok. Velkou investicí je rekonstrukce čistírny odpadních …

Památky

V obci Předboj můžete vidět několik památek, u některých musí prozatím postačit pouhý popis, protože není bohužel doložen blíže historický původ.

Tvrz
Vznikla snad ve 14. století. V r. 1433 byla vypálena. Její majitelé ji využívali jako rezidenční pravděpodobně do …

Plastová rajčata?

trideni 18092012

Třídění odpadů a jejich správnému ukládání do odpadních nádob se na tomto webu i jinde věnuji nejen já, ale i další předbojáci.

Jak je vidět na obrázku, který nám přišel do podatelny, je někdo natolik pohotový, že alespoň bioodpad, v …