K údržbě pozemků

Množí se dotazy, zda se i letos obec zajímá o neposekané soukromé parcely. Odpověď samozřejmě zní: ANO.

Obeslali jsme 28 majitelů více než 40 parcel. O posekání obecními sekáči zatím požádalo 7 z nich, z toho 4 už zaplatili fakturu. Těm zajistí údržbu obecní úřad.

Další si pozemky posekali sami, jejich počet budeme znát příští týden, kdy vyprší termín, který jsme jim k údržbě stanovili.

Poté bude následovat další výzva pro ty, kteří na první dopis nezareagují, v poslední fázi pak bude následovat postoupení záležitosti přestupkové komisi.

-sob-