Jaro v naší knihovně

Jak vypadal březen v knihovně a jak ji děti vyzdobily.

Jaro už snad opravdu začíná, ale v knihovně jsme měli jaro celý březen. První středu v březnu se sešli dospělí čtenáři, aby se seznámili s novými knihami v naší knihovně. Potěšilo mě, že přišli i nečtenáři a společně jsme si knihy prodhlédli a popovídali si o nich i o dalším dílu kroniky. O kroniku byl velký zájem a zaujaly i fotografie ze života v obci. Po malém občerstvení byli vyhlášeni nejlepší čtenáři. Nad novými knihami se určitě zase co nejdříve sejdeme.

Druhá středa patřila dětem z naší mateřské školy. Přišly se podívat do knihovny a každé si mohlo samo vybrat nějakou knížku. Tu si pak děti pujčily i domů.

Třetí středu jsme v knihovně vítali první jarní den. Čtenáři ochutnali jarní koláče. Děti si mohly prohlédnout knížky /hlavně básničky/ o jaru.

Čtvrtá středa už byla velikonoční Škaredá. Čtenáře přivítala velikonoční výzdoba a jarní moučník.

Celý březen jsme zakončili 3. Podvečerním čtením s Andersenem, které patřilo dětem. Protože jsme si pohádky pana Adersena četli na minulých setkáních, prohlédli jsme si knížky, které ilustrovala paní Helena Zmatlíková a z jedné jsme si přečetli pohádku. Paní Laube a Langová připravily krásné papírové čtyřlístky a děti si je vyzdobily a odnesly do knihovny, kde jsou už vystaveny. Dětem přišlo vhod i malé občerstvení ve formě muffinů, jablíček a dobrot od maminek. Pak jsme si vyprávěli o dnes populárních hrdinech Čtyřlísku a prohlédli knížky a časopis Čtyřlístek, který nyní v knihovně máme. Starší děti přivítaly všechny  díly „malého poseroutky“ a Boříkovy lapálie. Tři nejlepší čtenářky dostaly diplom a malý dárek. Na závěr jsme si  u počítače prohlédli a vysvětlili, jak funguje projekt „Čtení pomáhá“. Třeba se i mezi našimi malými čtenáři najdou někteří, kteří si přečtou jednu z nabízených knih a tak přispějí na charitativní projekty, které jsou v současné nabídce. Věřím, že se jaro v knihovně líbilo, i když byl venku někdy sníh.

P.S. Děkuji těm, kteří odevzdali anketní lístky. Nebylo jich mnoho, ale snad to bude příště lepší. Na základě výsledků ankety jsou už v knihovně nové časopisy pro ženy, přijďte se podívat.

Jana Šandarová, knihovnice