Jarní vítání občánků

S potěšením Vám můžeme sdělit, že 4.6.2012 proběhlo u nás v obci již druhé vítání občánků.

Při prvním setkání v listopadu loňského roku jsme slavnostně přivítali  šest nových občánků obce Předboj a tentokrát přijalo pozvání čtvero rodičů. Chápeme, že jeden termín nemůže vyhovovat absolutně všem.
Vítání se uskutečnilo v kavárně společnosti Yard Resort, která své prostory této slavnostní události propůjčila. Zpestřením a odlehčením vážnosti slavnostního aktu bylo vystoupení dětiček mateřské školky obce Předboj pod vedením paní ředitelky a za účasti paní učitelky. Děti byly opravdu kouzelné a z tváří rodičů a ostatních přítomných bylo poznat, jak se jim vystoupení velice líbilo. Po slavnostním projevu byl rodičům nových občánků Předboje předán Pamětní list ku příležitosti tohoto slavnostního vítání, malý dárek s kytičkou a rodiče se podepsali do Pamětního archu, který zůstane dochován dalším generacím.
Domníváme se, že slavnostní uvítání občánků do života a mezi občany obce má svůj smysl a symbolickou hodnotu a věříme, že si z tohoto společného slavnostního setkání rodiče odnesli trvalou vzpomínku na jeden z prvních životních mezníků života jejich dětí. Tímto si myslím můžeme dovolit konstatovat, že slavnostní vítání občánků bylo příjemné setkání pro všechny zúčastněné a budeme tímto způsobem moci přivítat i další občánky naší obce.
Na závěr bychom rádi poděkovali Yard Resortu za zapůjčení prostor kavárny, dále za sponzorské zajištění květin pro rodiče a v neposlední řadě dětem za jejich milé vystoupení.
Věříme, že se i nadále budeme s rodiči a jejich dětmi setkávat i do budoucna.
Pavla Příšovská, místostarostka

altjarni vitani 2
jarni vitani 3jarni vitani 4