Jarní sezóna údržby zeleně v obci zahájena

Letos se nám jaro ohlásilo dříve než obvykle, a tak jsme začali výsadbou nových stromů kolem Předbojského rybníka.

 

V loňském roce bylo provedeno po odborném zhodnocení stavu dřevin okolo Předbojského rybníka kácení 4 kusů topolů, jedné vrby a 4 kusů břízy. Za toto kácení byla nařízena náhradní výsadba, a to v počtu 8 kusů dřevin. Obec Předboje nechala vysadit 2 ks dubu letního, 2 ks Olše lepkavé, 1 ks Jilmu vaz a 3 ks Vrby košíkářské.

Tato výsadba byla provedena odborným arboristou Jiřím Blechou v sobotu 16.3.2024.

Dále jsme se rozhodli, že se pokusíme narovnat stromy v ulici U Prutníku. Zkouška začala zatím s jedním stromem a když se vše podaří, tak v narovnávání stromků budeme pokračovat. V případě neúspěchu budeme muset bohužel část stromů pokácet a nahradit novou výsadbou.

 

Tuto sobotu proběhne také úklid po kácení a okleštění dřevin v ochranném pásmu kolem elektrického vedení v horní části Předbojského rybníka, které bylo neohlášeně realizováno letos v únoru na požadavek ČEZ Distribuce. Úklid provedou členové našeho Rybářského spolku, na jejichž žádost zde byly ponechány zbytky kmenů a větví po zásahu s tím, že část větví zůstane v mělčích vodách rybníka z důvodů zajištění klidného tření ryb. Toto opatření, dle sdělení předsedy Rybářského spolku Předboj se zde provádí opakovaně.

 

To je samozřejmě jenom začátek. Další realizovaná opatření týkající se zeleně se včas dozvíte.

Váš obecní úřad.