Jarní sběr zahradního odpadu

Vážení občané,

v sobotu 25. března, v době od 8 do 12 hodin, proběhne v obci Předboj jarní sběr zahradního odpadu rostlinného původu.

Na určeném místě (tj. na konci ulice Hlavní, ve směru na Panenské Břežany, po pravé straně za lesíkem) můžete pracovníkům údržby obce předat zahradní odpad, který se nevejde do plastových popelnic na BIO odpad, jako jsou větve a odřezky ze stromů a keřů.

Upozornění!

Tento prostor je určen pouze jako meziskládka odpadu rostlinného původu pro potřeby údržby obce Předboj. Je zakázáno zde odkládat jakýkoli jiný odpad. Zahradní odpad rostlinného původu lze ukládat pouze v době určené obcí a za přítomnosti zaměstnanců údržby obce Předboj.

Váš obecní úřad