Jarní opravy chodníků v obci

Vážení občané,

letos na jaře nám konečně počasí dovolilo opravu chodníků v naší obci. Opravy to byly náročné i s ohledem na rozpočet obce. Avšak stav některých lokalit již skoro neumožňoval bezpečný průchod chodců. Doufáme tedy, že opravy chvíli vydrží, i když v ulici Velkoveská bude potřeba zpracovat projekt na celkovou rekonstrukci chodníku, s ohledem na velké zatížení projíždějícími kamiony, které na chodníky najíždějí.

Opět, poděkování panu předsedovi výboru pro výstavbu a dopravu Ing. Mariánovi Kmečovi, za přípravu a dohled nad celou akcí a panu Josefovi Kodišovi za realizaci celé opravy.