Jak platit obci

Už veškeré platby lze provádět bezhotovostně. V tomto článku se dozvíte, jaké údaje uvést do platebního příkazu.

Vždy prosím uvádějte každou částku zvlášť, i když se rozhodnete platit najednou a příslušný variabilní symbol (v.s.):
– stočné na rok 2012 ve výši dle uzavřené smlouvy, v.s. 1+číslo popisné
– stočné na rok 2013 700 Kč za každou bydlící osobu, v.s. 1+číslo popisné
– poplatek za komunální odpad ve výši 1800 Kč (3 a více bydlících), 1350 Kč (max. dva bydlící), nebo 1100 Kč (osamělé osoby v důchodu nebo na dávkách státní sociální podpory), v.s. 2+číslo popisné
– poplatek za psa na rok 2013 (plaťte prosím až od 1. ledna!), v.s. 3+číslo popisné
– poplatek za bioodpad 740 Kč za menší popelnici nebo 1110 Kč za větší popelnici, v.s. 4+číslo popisné (cena je za celý rok, konkrétní výši na sezónu teprve sdělíme).

Děkujeme za spolupráci.

-sob-