Jak jsme třídili odpady v roce 2020

V loňském roce jsme v třídění odpadů stagnovali a do ovzduší jsme přidali o cca půl tuny emisí CO2 více než v roce 2019.

„Osvědčení o úspoře emisí“ od společnosti EKO-KOM, a.s. si můžete prohlédnout tady.

I když máme od loňského roku nádoby na další vytříditelné složky odpadu z domácností (kuchyňské oleje, kovy), třídění nejspíš podobně jako jiné oblasti našich životů poznamenal covid.

Jako obvykle ale prosíme, abyste odpady sešlapávali (plast, papír) a popelnice zavírali.

Děkujeme!