Životnímu prostředí jsme pomáhali i v roce 2012

I letos byla obecnímu úřadu doručena souhrnná informace o úspoře energie, které jsme dosáhli tříděním odpadů. Výsledek za rok 2012 je oproti roku 2011 znovu lepší!

V roce 2012 jsme do barevných popelnic odevzdali 40,725 t plastů, papíru, skla a nápojových kartonů (v roce 2011 to bylo něco přes 35 t).
Osvědčení o úspoře emisí“ od společnosti EKO-KOM, a.s. si můžete prohlédnout zde.
V třídění tedy pokračujme, jen se (pokolikáté už) přimlouvám za to, abychom do modrých kontejnerů dávali papír, do žlutých plasty… a hlavně abychom odpad sešlapali tak, aby se ho do popelnic vešlo co nejvíc. 

-sob-