Instalace bezpečnostního kamerového systému v areálu multifunkčního hřiště

Vážení spoluobčané,

v úterý 5. září 2023 proběhla v areálu multifunkčního hřiště instalace bezpečnostního kamerového systému ve spolupráci s obecní policií Líbeznice. Kamerový systém je nainstalován z důvodu zabezpečení obecního lodního kontejneru a ochrany multifunkčního hřiště před vandalismem a pro zajištění pořádku v prostoru hřiště.

Věříme, že toto opatření povede ke zvýšení ochrany majetku obce a bezpečnosti v této lokalitě.

Místa, která jsou monitorována, jsou ze zákona a po dohodě s obecní policií Líbeznice řádně označena.

Váš obecní úřad