Informace

Upozorňujeme občany (hlavně ty, kteří na volno venčí své psy) na výskyt divokých prasat v polích kolem obce.