Informace ze schůze Svazku obcí pod Beckovem o přijetí našich prvňáčků do Líbeznické školy

Vážení rodiče,

Ze schůze Svazku obcí pod Beckovem, která proběhla dne 02. 05. 2023, a které se zúčastnil i pan ředitel ZŠ Líbeznice, bychom Vám rádi sdělili následující informace:

Všichni prvňáčci z naší obce budou přijati do Líbeznické školy a rozděleni do učeben v Líbeznicích a Bašti, popřípadě do dalších detašovaných učeben Líbeznické školy. Na tomto jednání byla prezentována i aktualizovaná Demografická studie Pod Beckovem, kterou najdete zde.

Starostka obce