Informace o průběhu sklizňových prací

V následujících dnech bude probíhat sklizeň na polích obhospodařovaných firmou ZEVOS s.r.o.

Upozorňujeme tímto, že v průběhu sklizně může dojít ke zvýšené prašnosti (zejména při sklizni obilnin). V případě sklizně na polích v bezprostřední blízkosti zástavby je pro obyvatele nemovitostí vhodné uzavření oken, případně zakrytí bazénů.

Firma ZEVOS s.r.o. děkuje za pochopení.