Informace k vyúčtování stočného za rok 2013 (2)

Vzhledem k tomu, že v současnosti probíhá vyúčtování stočného za rok 2013, je nezbytně nutné, aby ti občané, kteří uzavřeli starší typ smlouvy (v čl. I není uveden zdroj vody-vodovod/studna do domu), uzavřeli k této smlouvě DODATEK (měl být uzavřen již v roce 2013!).
Bez uvedení přesného údaje o zdroji vody totiž není možné provést řádné vyúčtování stočného.
Řádné vyúčtování stočného nemůžeme provést rovněž těm odběratelům, kterým Veolia a.s. neprovedla odečet spotřeby vody.
Žádáme tímto všechny občany, aby si vše zkontrolovali a urychleně uvedli do pořádku!