Informace k vyúčtování stočného za rok 2013

Vzhledem k tomu, že probíhá v současnosti vyúčtování stočného za rok 2013, je nezbytně nutné pro ty občany, kteří uzavřeli starší typ smlouvy (v bodě I. Není uveden zdroj vody-vodovod/studna do domu),  aby si uzavřeli dodatek k této smlouvě. Tyto dodatky měly být uzavřeny již v roce 2013.

Bez tohoto údaje o zdroji vody není možné provést řádné vyúčtování stočného.