Informace FÚ pro Středočeský kraj

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle §4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nem. věcí na zdaňovací období 2022. Blíže zde.