Horňátecká v provozu

Hornatecka2017

Od dnešního dne můžete oficiálně pro průjezd obcí použít i naší nově vybudovanou ulici Horňáteckou. Komunikace byla vybudovaná z dispozičních důvodů jako jednosměrná, to znamená, že nájezd je umožněn z ulice U Prutníku a ulice Zvonkové, výjezd je do ulice Velkoveské. Nájezd z ulice Zvonkové z důvodů velkého množství uložení a křížení všech technických sítí je omezen pouze pro průjezd osobními automobily, případný průjezd obslužnosti nákladními automobily (např. popelářský vůz, hasiči) a dodávkami je dimenzován v nájezdu z ulice U Prutníku.

Věříme, že na tuto novou komunikaci a průjezd po ní si všichni rychle zvykneme a její používání se tak stane naprosto běžné jako u všech ostatních asfaltových komunikací v obci.

PP