Horňátecká: Dotace zatím nebude

Přestože obec získala možnost čerpat dotaci na vybudování komunikace v Horňátecké ulici, tuto možnost nevyužije. Není totiž v jejích možnostech akci dofinancovat. Další informace uvnitř článku.

Nepomohla ani nutná změna původního projektu (který nebyl formulován na vybudování zcela nové komunikace.
Celková výše dotace totiž byla stanovena na 150.000 korun, a to je při celkové investici v řádu milionů opravdu žalostně málo, protože bychom se museli jako obec zadlužit, což vzhledem k nenávratnosti této investice není únosné. Není ani možné čerpat prostředky z financí vyčleněných na čistírnu odpadních vod, to bychom zase nedokázali financovat její plánovanou rekonstrukci a zkapacitnění.
Uvidíme tedy, zda se podaří získat prostředky při nějaké příští příležitosti.
-sob-