Nově objevené staré kroniky rodiny Hofmannů

Jedná se celkem o 2 sešity a jednu vázanou knihu.
V digitalizované podobě je dosud přeložená a digitalizovaná část k dispozici tady, resp. zde.
Pokud se ale chcete dozvědět ještě více o vzniku dokumentů, pak čtěte dál!

1) Sešit: Strom rodiny Hofmannovské a Švehlovské od r. 1670 do r. 1877
Zaznamenal Václav Hofmann (1802-1878), psáno kurentem. 
(Kurent je německá obdoba novogotického kurzívního písma používaná od 16. století až téměř do poloviny 20. století v Německu. Toto písmo bylo používáno i v českých zemích – Wikipedie)
Překlad: Věnceslava Štěpánová, rozená Hofmannová, pravnučka Václava Hofmanna (1802-1878)

2) Sešit: Pamětní věci
Události od r. 1842 do r. 1876 zaznamenal kurentem Václav Hofmann (1802-1878).

3) Vázaná kniha nazvaná Pamětní spis
Události od r. 1863 do r. 1878 zaznamenal kurentem Václav Hofmann (1802-1878).
Po jeho smrti pokračoval v záznamech jeho syn také Václav Hofmann (1844-1919). Ten psal již latinkou a jeho zápisy končí v r. 1918.
Své vzpomínky na dobu od r. 1918 do r. 1987 sepsala v březnu 1987 vnučka Václava Hofmanna (1844-1919) Věnceslava Štěpánová, roz. Hofmannová.
Překlad první části kroniky psané kurentem bude pořízen dodatečně.

A ještě jedno upozornění: Jméno Hofmann uvádím v překladech s jedním „f“, neboť tak je to správně, i když v originálních textech psaných Václavem Hofmannem (1802-1878) je uváděno jméno Hofmann se dvěma „f“, tedy Hoffmann. Jeho syn Václav (1844-1919) píše jméno  již jen s jedním „f“, tedy Hofmann. Také na náhrobku na kojetickém hřbitově je uvedeno pouze jedno „f“.

hofmannova rodina nahrobek

Fotografie náhrobku Václava Hofmanna (1802-1878) a jeho manželky Anny Hofmannové (1809-1888)

hofmann starosta

Novinový výstřižek z r. 1904 s podobiznou Václava Hofmanna ml. (1844 -1919)

Na závěr připomínám, že obec vlastní tyto kroniky pouze v digitální podobě. Kroniky k digitalizaci zapůjčili potomci rodiny Hofmannů pan Vlastimil Novotný a jeho dcera Nataša Novotná (https://cs.wikipedia.org/wiki/Nataša_Novotná).

Jitka Paděrová, kronikářka