Radek Soběslavský

Vytvořené odpovědi

Aktuálně je na stránce zobrazeno 15 příspěvků - 1. až 15. (celkem z 15)
 • Autor
  Příspěvky
 • odpověď na: Řešení přestupků #3689

  Hezký den,

  pane Mrsto/PM, zastupitele napadáte zcela neprávem, autorem příspěvku není žádný z nich.

  Mýlíte se, což se vám nestalo poprvé.

  sob

  odpověď na: Ulice Horňátecká #3679

  Hezký den,

  k předání staveniště došlo v pátek, práce by měly tedy začít v nejbližší době a měly by trvat do 10 týdnů.

  S pozdravem

  sob

  odpověď na: Obchod v Krátké ulici #3668

  Reakce OP Líbeznice:

  Vážení,

  chtěl bych tímto reagovat na poměrně rozsáhlou stížnost rodiny Mráčkových na nečinnost Obecní policie Líbeznice v lokalitě ul. Krátká, především na parkování vozidel před místní prodejnou potravin.
  Obecní policie Líbeznice provádí zvýšenou kontrolu této lokality namátkově několikrát denně, zaměřenou právě na stání a parkování vozidel v ul. Krátká , kde by tímto porušovali ustanovení § 39 odst. 5 zák. č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – stání v obytné zóně mimo vyhrazená parkoviště.

  Za uplynulé období cca 3 měsíců, nebyl z naší strany zaznamenán zvýšený počet vozidel porušujících výše uvedené zákonné ustanovení. Hlídky OP řešily v prvním měsíci, kdy byla nově otevřena prodejna potravin několik vozidel, které stály v obytné zóně a jednalo se o zákazníky uvedené prodejny. Následně se situace z našeho pohledu zklidnila, kdy zákazníci parkují na zbudovaném parkovišti u prodejny, nebo na prostranství ul. Baštěcká – Velkoveská, kde zastavují také vozidla zásobování prodejny potravin.

  Problematiku výše uvedené lokality, jsem v prosinci 2015 řešil také s vedoucím Dopravního inspektorátu PČR Ing. Kavkou, kterého jsem se dotazoval, zda je nutné ve výše uvedené ulici umístění vodorovného značení V12c – žlutá čára, která by zdůraznila zákaz stání. K tomuto jsem při ústním jednání obdržel stanovisko, že se jedná a zbytečné zdvojení dopravního značení a řidiči parkujících vozidel se dají postihovat dle již citovaného zákonného ustanovení § 39 odst. 5 zák.č. 361/2000 Sb.

  Rudolf Sedlák
  vrchní strážník

  odpověď na: Obchod v Krátké ulici #3666

  [b]Žádost o zveřejnění dalšího textu jsme obdrželi od manželů Mráčkových. Text je reakcí na sdělení zastupitelů, resp. moje, proto nejprve přetiskuji dopis z 1. 3. 2016:
  [/b]
  [i]Vážená paní Mráčková, vážený pane Mráčku,

  Vaší žádostí o úhradu nákladů na výstavbu betonového plotu se již věnovalo Zastupitelstvo obce Předboj v rámci schvalování rozpočtu na rok 2016 v prosinci 2015, přičemž ji zamítlo. K Vaší žádosti o sdělení důvodů zamítnutí sdělujeme, že jednotliví zastupitelé hlasují jako svobodní lidé a jejich konkrétní pohnutky tak neznáme.

  Zastupitelstvo obce Předboj také nerozhodovalo o tom, zda bude obchod v Krátké ulici zřízen. To je věc příslušného stavebního úřadu, která je mimo kompetenci jak zastupitelstva, tak Obecního úřadu v Předboji (stavební úřad sídlí v Líbeznicích).

  Pokud se týká Vámi zmiňovaného údajně významného zvýšení hlukové zátěže, doporučujeme obrátit se na příslušný orgán hygieny, ani v této oblasti nemá obec ani obecní úřad potřebné kompetence.

  Pokud se týká Baštěcké ulice, není pravda, že došlo k jejímu „přetnutí závorou na náklady obce“, nebo že „není obyvatel jako obyvatel“. Na nákladech se totiž podíleli obyvatelé ze zmíněné ulice a žádost o její zřízení podepsali vlastníci celkem 8 nemovitostí. Takovou širokou poptávku, která by problematiku řešila komplexně, nikoliv pouze ve vztahu k jedné z nemovitostí, ovšem v Krátké ulici neevidujeme.

  Ohledně rekolaudace můžeme pouze konstatovat, že Vás nikdo před nic potichu nestavěl. Kolaudační řízení proběhlo zcela standardním způsobem. Podotýkáme však, že jsme v souvislosti s ním neschvalovali nikomu žádnou výjimku. Pokud v souvislosti s provozem obchodu dochází k jakýmkoli excesům, je třeba se podle jejich původu obrátit na příslušný orgán (viz např. výše na orgán hygieny v souvislosti s hlukem, nebo na Policii České republiky či Obecní policii Líbeznice v souvislosti se špatným parkováním, stáním v obytné zóně atd.).

  Ve věci dopravního značení v Krátké ulici sdělujeme, že svislé značení zamítl příslušný odbor Policie České republiky pro nadbytečnost, vodorovné značení je v souladu s jeho vyjádřením možné, ale jeho užití je neefektivní, proto k jeho realizaci zatím naprosto nemá smysl přistoupit. Pokud však dochází již nyní v Krátké ulici v rozporu s dopravními předpisy (nikoli s „nařízením obce“, jak nesprávně uvádíte) např. k odstavování vozidel, nic a nikdo Vám nebrání v zaslání fotodokumentace Obecní policii Líbeznice (viz již výše).

  Není vůbec pravdou, že z obecního úřadu samovolně či snad dokonce cíleně unikají jakékoli informace. Proti takové spekulaci se velmi důrazně ohrazujeme. Přístup k informacím, pokud se o ně někdo zajímá, dožaduje se jich, lze však omezit pouze v rámci platných zákonů. Kromě toho si prosím uvědomte, že jste to byli Vy, resp. paní Mráčková, kdo požádal o zveřejnění Vašeho prvního dopisu občanům Předboje, který je dosud přístupný na internetových stránkách obce Předboj.

  S odkazem na výše uvedené omezení platnými právními předpisy pak nemůžeme sdělit, kteří konkrétní občané mají jiný názor než Vy.

  Zastupitelstvo obce Předboj ani Obecní úřad v Předboji nebyli a nejsou kompetentní obchod, jenž je v tomto případě jablkem sváru, povolit. Nemohou jej ani zakázat. To může udělat pouze příslušný soud na základě občanskoprávní žaloby vedené Vámi ovšem z výše uvedeného důvodu nikoli proti zastupitelům či obecnímu úřadu.

  S pozdravem

  Radek Soběslavský
  místostarosta
  Předboj[/i]

  Následuje dopis manželů Mráčkových ze dne 30. 3. 2016:

  [i]Vážený pane Soběslavský,
  děkujeme za odpověď, všechny problémy s obchodem v obytné zóně v Krátké ulici, které jsme nezavinili, házíte k řešení na nás, ale od toho jste tady Vy, zastupitel obce a našich práv.
  Na řešení problémů jste zde Vy, problém a neúnosnou situaci v Krátké ulici jste způsobili Vy, sám jste to veřejně přiznal, každým svým dalším vyjádřením či emailem, ale měníte své názory jako neočekávané aprílové počasí.
  Při našem 1.jednání jste slibovali maximální pomoc s dopravním značením, resp. se značkou Zákazu zastavení, zamítnuto, OK, poté s vodorovným značením, doporučeno, OK. Alespoň něco. Ale stále nic, značení nikde.
  Pokud bychom se neoptali, vše by se v tichosti rozplynulo. A tak jsem se zeptali a ejhle .
  Nyní je to podle Vás neefektivní, protože to údajně někdo neznámý v Krátké ulici, s jiným názorem, nechce.
  To je nám vše jasné, někteří spoluobčané totiž stále používají komunikaci k parkingu jako za bolševika, jako by jim patřila, pokud se to ale zakáže v Krátké, bude problém i v ostatních ulicích.
  To je podle nás logické a zároveň i smutné, protože i zastupitel obce používá zelený pás ve své ulici k parkingu a těžko se asi o své pohodlí a komfort nechá připravit.
  Foto pořizovat nebudeme, nám byste stejně nevěřili, ani autentičnosti pořízeného záznamu a jistě byste nás s velkou chutí odkázali na příslušný soud.
  Pořízení fotek a záznamů je v kompetenci obou policií, ne nás občanů, zkuste se podívat na ty zákony, kterými se stále důvěrně ohrazujete. A obě policie by toto měli řešit, jak bylo již několikrát občanům avizováno, kde smí a nesmí parkovat, kde smí a nesmí pobíhat jejich psi, kde smí a nesmí vyhazovat odpadky, stavební suť atd.
  A toto obě policie stále neřeší, to je i Váš problém, jak vypadá Předboj, je to jedna s nejhůře vypadajících obcí v okolí, Vaše vizitka, otázkou je, zda Vám to vadí, či je Vám to zcela jedno.
  My si myslíme, že je Vám to úplně jedno, stejně jako náš problém v Krátké, chováte se k nám jako k obtížnému hmyzu, který je třeba zlikvidovat.
  Ohrazujete se důrazně proti spekulaci, že z Obecního úřadu samovolně nebo cíleně unikají informace, nyní tedy jedna rada pro Vás pane Soběslavský, zkuste se optat zastupitelů, kterýpak z nich pravidelně dochází a nasává alkohol u podnikatelů Círových, jestlipak se přizná, hrdina, a pak už je to věc pouze selského rozumu, ne žádné spekulace. Sama paní Círová se na Obecní úřad velmi ráda odvolává.
  Dále nás upozorňujete, že někdo z občanů má jiný názor než my, to je přeci logické, to nám nemusíte psát, ale proč ten jiný názor přehodnotil Vaše slovo a sliby s dopravním značením, to nám napište, na to máme právo, s tím žádné Vaše zákony nemají nic společného, jak píšete – omezené platnými zákony.
  Prostě si chcete dělat co chcete, nám nic nevysvětlovat, ani informace nepodávat, jste přeci náš zastupitel.
  My to vidíme jinak, jste tu pro nás, pro občany, kteří si plní všechny povinnosti, tak se prosím podle toho chovejte a vyjadřujte a pomozte nám alespoň trochu vykompenzovat naše problémy s hlukem, nepřiměřeně zvýšeným provozem v obytné zóně a s částečným znehodnocením našeho majetku, na kterých i přes Vaše vámi odůvodněné výhrady, máte Vy velmi velký podíl viny.
  Prosíme Vás, neraďte nám již co máme dělat my, udělejte vy to, na čem jsme se dohodli s Vámi, paní Příšovskou a panem Vackem. Vodorovné značení „Zákaz stání“, které bylo povoleno.
  To, že jíní z ulice se neozývají bude asi tím, že všichni ostatní jsou od randálu, který vzniká u obchodu z parkujících aut, dostatečně daleko, aby ho museli tak intenzivně vnímat jako my a že se jim auta zákazníků nerozjíždí přímo pod okny jako nám. Z toho je logické, že není široká poptávka o řešení problematiky s obchodem v obytné zóně. Takže argument, že jsme jediná nemovitost, která se ozývá a že tedy kvůli ní se nebude nic dělat, je z Vaší strany sprostý a pro nás nepřípustný, jsme obyvatelé jako každý jiný. A takhle uvažují a jednají i zastupitelé, nás se to bezprostředně netýká.
  To, že cca po 6 měsících mluvíte a píšete zcela jinak, nebudeme komentovat, to by již byla ta spekulace, my ale nespekulujeme, vycházíme jen z toho na čem jsme se dohodli.
  A pokud neumíte držet slovo, nemáte ve funkci co dělat, toto Vám řekneme kdykoliv do očí, nic jsme neporušili, neporušujeme a nemáme se za co stydět, v této chvíli pouze za Vás, jak se k nám chováte, navíc jako náš oficiální zastupitel.
  Jana a Petr Mráčkovi
  Předboj, 31.března 2016

  kopie pí. Příšovské , p. Vackovi, Policii ČR Dolínek, Městeké Policii Líbeznice

  PS. Toto naše vyjádřeníme prosím uvěřejněte k našemu článku týkajícímu se bydlení v Krátké ulici.[/i]

  [b]Nevím, zda a jak budu vůbec reagovat, dovolím si tedy jediný komentář: Nejsem zastupitelem pouze dvou občanů, zastupuji zájmy, v mnoha případech zcela protichůdné zájmy, všech.

  -sob-[/b]

  Hezký den,
  díky za nabídku, pevně doufám, že se Vám nějaký ten pejskař ozve. Myslím, že bychom mohli nabídnout např. zasedací místnost úřadu pro nějaký seminář/workshop, pokud byste jej chtěla uspořádat.
  Radek Soběslavský

  Obecní policie byla v kopii mailu, ve kterém jsem Ti poprvé odpovídal, ještě jsi mi za to děkoval. Mě to taky nebaví, ale bránit se lži musím. A Ty teď prostě lžeš.

  O zbytku Tvého sdělení už tedy debatovat nebudu, poslední slovo za každou cenu mít fakt nemusím.

  sob

  Asi si stále nerozumíme. Pominu-li, že tohle je diskusní fórum, proto jsem si dovolil přidat příspěvek k diskusi, pořád nechápu, proč po nás chceš, abychom za Tebe nahlašovali problémy policii. Jak jsem už napsal, uvidíš-li požár, volej v první řadě hasiče, ne obecní úřad. Totéž platí, vidíš-li volně pobíhajícího psa. A skeptikem si buď dle libosti, nicméně nešiř tady nepravdy. Policii jsme samozřejmě vše nahlásili a víš to moc dobře.
  sob

  K tématu to rozhodně je. Je to o nevychovanosti nejen majitelů psů. To mě musí něco nebo někdo ohrožovat na životě, abych se tím zabýval? Jinak to nestojí za řeč?

  K tématu dnes v Blesku tady.

  Vážený pane Pšeničko,

  i moje dcera se loni stala obětí útoku „hravého štěněte“, vím tedy, co Vás k napsání otevřeného dopisu vede. Přesto s jeho obsahem naprosto nesouhlasím.

  O tom, co je a co není nebezpečné, se s Vámi přít nebudu. Je Vaše právo mít svůj a odlišný názor na cokoli. Důrazně ale odmítám, že by se obecní policie věnovala pouze některým typům protiprávního jednání a/nebo že bychom některá témata opomíjeli. Není to pravda a rád si s Vámi na to téma kdykoli popovídám.

  Děkuji Vám za upozornění, že se hodláte v mezích zákona bránit sám, zajisté to ocení i pejskaři. Je to Vaše právo a rozhodně Vám ho nehodlám brát. Přesto mi uniká smysl toho, proč jste na to upozornil zrovna starostku a místostarostu. Spíše bych čekal, že se obrátíte na policii. Váš podnět samozřejmě předám, ale osobně bych třeba v případě, že někde začne hořet, volal rovnou hasiče.

  Radek Soběslavský

  odpověď na: Sníh a reakce zastupitelstva #3643

  Ahoj,

  není třeba se omlouvat, vztahy mezi zastupitelstvem a starostou stanoví zákon o obcích. Zastupitelstvo je nejvyšší orgán, starosta je výkonný a statutární orgán. Vztah tu je, ale opravdu jde o různé „jednotky“.

  Ke sněhu prosím klidně volej v momentě, kdy problém zjistíš.

  díky

  sob

  odpověď na: Sníh a reakce zastupitelstva #3641

  Ahoj Davide,

  ale cedule jsou záležitost stará dnes už mnoho měsíců až let (pokud si vzpomínám, nebyly u vás v ulici hnuté jen jednou).

  Rovněž jsme řešili nějaké záležitosti okolo stočného, byly vyřešeny.

  Oba uvedené okruhy jsou ovšem záležitost úřadu, nikoli zastupitelstva.

  Díky za pochopení

  sob

  odpověď na: Sníh a reakce zastupitelstva #3639

  Ahoj,

  pokud máš pocit, že protaženo nebylo, doporučuji kontaktovat úřad mailem, ale vůbec nejlépe telefonicky.

  díky

  sob

  odpověď na: Sníh a reakce zastupitelstva #3637

  Hezký den, ahoj Davide,

  odklizení sněhu v zónách provedl ZEVOS na základě objednávky OÚ, chodníky zametají zaměstnanci OÚ, vše probíhá jako v minulých letech. V čem vidíš propadák, nevím, chodníky zameteny byly, sníh radlice nikdy nevezme až na asfalt, ale vzhledem k tomu, že chodím pěšky, jsem si osobně vyzkoušel jak zmíněné chodníky, tak průchod zónou, vše jsem shledal v pořádku.

  Ohledně komunikace neumím odpovědět, já se odpovídat snažím, ale ne všichni zastupitelé mail používají. A pokud píšeš na podatelnu obecního úřadu dva dny po zasedání zastupitelstva (to máš možná na mysli, dals mě tehdy do kopie), je třeba počítat s tím, že se zastupitelé k takovému mailu dostanou s nějakou prodlevou. O mailu ale víme a o jeho obsahu se jistě budeme bavit.

  S pozdravem

  sob

  odpověď na: Informace o uzavírkách v okolí #3633

  Hezký den, pokud se o uzavírce dozvíme, zveřejňujeme ji. Tentokrát došlo k nějakému selhání systému, možná mezi počítačem a židlí (tedy v mé osobě), článek nebyl vidět, ale na webu je.
  Díky za pochopení
  sob

Aktuálně je na stránce zobrazeno 15 příspěvků - 1. až 15. (celkem z 15)