Řešení přestupků

Úvodní stránka Forum Diskusní fórum Obecná témata Řešení přestupků

 • Toto téma obsahuje celkem 9 odpovědí. Do diskuze (3 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Mrsta a poslední změna proběhla před 8 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 10 příspěvků - 1. až 10. (celkem z 10)
 • Autor
  Příspěvky
 • #3685
  Mrsta
  Účastník

  Vážení zastupitelé,

  Tímto bych chtěl Vám a ostatním, kteří navštěvují obecní web sdělit pár informací týkajících se Vámi uzavřené veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků městem Odolena Voda.

  Dne 4.12.2018 nabyla účinnosti veřejnoprávní smlouva o zajištění přenesené působnosti pro oblast přestupkového řízení.

  Pro naši obec původně přestupky zpracovávalo město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, které v období od roku 2015 do roku 2018 řešilo pouze 7 přestupků.

  Bylo tedy překvapením, že jste se jako zastupitelstvo usnesli pod č. 8/27/2018, že uzavřete novou veřejnoprávní smlouvu s městem Odolena Voda.

  Jak vyplývá ze zveřejněných žádostí o informace konkrétně žádost č. 5 a poskytnutá informace 5 roku 2019, důvodem změny je: zkušenost, dostupnost a cena.

  Zajímavé je to, že shodou okolností byla v té době mimo jiné Brandýsem nad Labem – Stará Boleslav řešena přestupková věc naší milé spoluobčanky (vy víte koho) a také zastupitele obce. Zastupitelstvo tedy mohlo mít i jiný zájem na tom, aby se řešení konkrétních přestupků zdrželo, zkomplikovalo nebo dostalo na stůl někomu, kdo může danou věc nějakým způsobem ovlivnit.

  Nyní bych se krátce vyjádřil k Vámi uváděným důvodům pro uzavření nové veřejnoprávní smlouvy.

  Cena: Pokud jde o cenu, tak jde o zcela irelevantní důvod, neboť 1000 Kč za projednání přestupku je vzhledem rozpočtu obce kolem 20 miliónů zcela zanedbatelná částka, nehledě na to, že bylo do roku 2018 projednáno pouze 7 přestupků. Ke dni 5.6.2019 byly obcí Předboj předány 4 přestupky na základě nově uzavřené veřejnoprávní smlouvy městu Odolena Voda. Je nesporné, že v případě projednávání stovek až tisíců přestupků, by taková smlouva mohla být pro obec ekonomicky výhodná, ale to se nás netýká.

  Dostupnost: Pokud jde o dostupnost, tak jde taktéž o zcela irelevantní důvod, neboť v době elektronické komunikace mezi úřady je jedno, kde se takový orgán nachází. Jestliže je zmíněná dostupnost vztahována k možným přestupcům, tak zákon jasně stanovuje, že obvinění si nesou náklady spojené se správním řízení sami, kam patří i případná návštěva úřadu projednávajícího konkrétní přestupkové jednání. Naopak poškození, svědci, osoby podávající vysvětlení mohou požádat o náhradu nákladů spojených s dostavením se na předvolání správního orgánu.

  Zkušenost: Posledním důvodem je pak zkušenost. Není zřejmé, jak jste dospěli k závěru, že je město Odolena Voda zkušené v oblasti projednávání přestupků. Aktuálně mám 8. měsíční zkušenost s prací města Odolena Voda, které převzalo na základě veřejnoprávní smlouvy přestupkovou věc zahájenou původně Brandýsem nad Labem a mám tedy možnost se s Vámi podělit o tyto zkušenosti.

  V současné době disponuji rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, který po přezkumu zrušil rozhodnutí města Odolena Voda, které se pokoušelo zastavit správní řízení vedené s naší spoluobčankou, neboť postupovalo v rozporu se zákonem.

  Za město Odolena Voda má rozhodovat komise složená ze tří lidí, nicméně se tohoto úkolu zhostil pouze JUDr. Ondruška, který rozhoduje zcela samostatně, ačkoliv v písemné podobě deklaruje, že rozhoduje komise. Již při ústním jednání o přestupku naší nepřizpůsobivé spoluobčanky lhal v protokolu o ústním jednání, když napsal, že byla u jednání přítomná komise. Ve skutečnosti tam za komisi seděl sám.

  Ve správním řízení se dopustil mnoha procesních chyb, postupoval v rozporu se zákonem, což nevyhnutelně vedlo ke zrušení jím vydaného rozhodnutí. Pan Ondruška a taktéž tajemnice města Odolena Voda neznají zcela základní zásady pro správní orgány, evidentně neznají zákony zejména správní řád a vědomostmi zamrzly před rokem 2003, kdy se touto problematikou zabývaly okresní úřady.

  K jejich zkušenosti tedy z vlastní zkušenosti mohu uvést, že je Vámi uváděný důvod taktéž zcela irelevantní.

  Tím, že jste uzavřeli novou veřejnoprávní smlouvu s městem Odolena Voda, jste pomohli pouze případným obviněným, protože neschopnost a tristní znalosti zákonů zástupců města Odolena Voda budou končit tím, že případní obvinění trestu uniknou. Naopak poškozených je mi líto, protože v případě jejich neznalosti zákonů se spravedlnosti, náhrady škody apod. nedočkají.

  Jestliže jste touto změnou chtěli pomoct konkrétním obviněným, tak se Vám to zatím nepovedlo. Město Odolena Voda se za tu naší obecní tisícovku naučilo spoustu nových věcí, další se přiučí a náklady na toto řízení již přesáhly jejich odměnu. Jestliže jste změnu prováděli nezištně za účelem veřejného zájmu a blaha, tak se Vám hluboce omlouvám. V takovém případě jen nechápu, proč si zastupitelstvo nezjišťovalo reference a změnu lépe nepromyslelo s ohledem na probíhající řízení.

  Vámi uváděné důvody pro uzavření nové veřejnoprávní smlouvy jsou všechny zcela nesmyslné a je to krok vzad. Pokud má jít o zkušenost, tak je to právě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, které má opravdu letité zkušenosti, a to zejména díky svému rozhlehlému správnímu obvodu a stovkám projednaných přestupků. Obdobně je na tom např. i město Neratovice, kde komise projednávající přestupky má taktéž zkušenosti, potřebnou znalost zákonů, a dokonce je dostupnější a blíže k naší obci. Při posuzování zkušenosti je možné zohlednit i počty obyvatel např. Brandýs – 19136 (ve správním obvodu 110899), Neratovice – 16 163 (ve správním obvodu 32035), Odolena Voda – 6022.

  Je tedy na Vás zvážit budoucí spolupráci s městem Odolena Voda, protože za současné situace to není v souladu s veřejným zájmem a Váš postup je přinejmenším podezřelý či nezodpovědný.

  Petr Mrštík

  #3686
  Bohuslav
  Účastník

  Za mne maximální spokojenost se změnou.
  Moc děkuji za všechny spoluobčany.
  ps v uvedeném příspěvku vidím pouze tendenční obviňování a zřejmě vlastní zájem Mrštíka.
  Bob

  #3687
  Mrsta
  Účastník

  hmm…. odpověď hodná zastupitele obce, který si se zákonem vytírá zadek :sick: .

  Nepochybuji o Vaší spokojenosti. Jestliže se díky korupci, či totální neschopnosti úředníka vykonávajícího státní správu v přenesené působnosti (JUDr. Ondruška a spol), vyhnu postihu za porušování zákona (krádež, šikana sousedů, útoky na děti, neplnění povinností vlastníka nemovitosti apod.), tak budu z Vašeho pohledu maximálně spokojený.

  Poselství ze strany zastupitelů obce pro spoluobčany je zřejmé:

  „šikanujte a terorizujte své sousedy a spoluobčany, vyhrožujte likvidací jejich dětem, porušujte zákon, okrádejte děti na ulici“

  V naší obci vám nic nehrozí.

  PM

  #3688
  Bohuslav
  Účastník

  Ale, ale proč odpověď hodná zastupitele obce ?? To se člověk žijící v obci nemůže vyjádřit ?? Myslíte, že můžete sdílet a vyjadřovat se ještě tímto hulvátským vyjádřením pouze za vaši osobu ?? Jsem v obci již několik let a jsem max. spokojený. Samozřejmě se nejdou věci, které mě vadí a rád bych je odstranil (třeba vaše vyjadřování), ale v každé rodině, obci či státě se bohužel tyto věci najdou.

  Je vidět vaše omezenost se kterou se pane Mrsťo navážíte do představitelů obce, kteří nás zastupují. Bohužel aniž by jste cokoliv věděl tak již „škatulkujete“ své spoluobčany jen proto, že mají jiný názor než vaše osoba.

  Až budete mít chvilku tak se nad sebou zamyslete a třeba bude ten svět a ta obec krásnější

  Přeji klid a pohodu Bohužel NEzastupitel obce

  Bob

  #3689

  Hezký den,

  pane Mrsto/PM, zastupitele napadáte zcela neprávem, autorem příspěvku není žádný z nich.

  Mýlíte se, což se vám nestalo poprvé.

  sob

  #3690
  Mrsta
  Účastník

  [quote=“bob“ post=59]Ale, ale proč odpověď hodná zastupitele obce ?? To se člověk žijící v obci nemůže vyjádřit ?? Myslíte, že můžete sdílet a vyjadřovat se ještě tímto hulvátským vyjádřením pouze za vaši osobu ??

  Bob[/quote]

  Nikdo neříká, že bob je zastupitel obce, bavíme se v obecné rovině. Nikoho nejmenuji a vyjádřit se může každý. Můj příspěvek jste bohužel vůbec nepochopil a zcela nerozvážně jej vztáhnul na sebe. S Vašimi názory se však nedivím a věřím, že jste spokojený. Ovšem co čekat od člověka, který se nedokáže identifikovat a pod svá slova se podepsat (při zakládání účtu se asi stala chyba). Je jednoduché založit účet třeba na jméno bobek a plkat, ale fajn je, že se někdo chytí a toto mrtvé forum může žít 🙂

  #3691
  Mrsta
  Účastník

  [quote=“sob204″ post=60]Hezký den,

  pane Mrsto/PM, zastupitele napadáte zcela neprávem, autorem příspěvku není žádný z nich.

  Mýlíte se, což se vám nestalo poprvé.

  sob[/quote]

  Pane Soběslavský já zastupitele nenapadám, pouze kritizuji jejich postupy. „Zcela neprávem?“ to je jen Váš subjektivní názor. Myslím, že jsme společně odhalili dost chyb, kterých jste se společně se zastupiteli dopustil. Vím, že je asi nepříjemné, že člověka s Vaším vzděláním poučuje občan a učí jej postupovat v souladu se zákonem, ale okolnosti si to vyžádaly. Každopádně mě fascinuje, jak máte pod absolutní kontrolou celé zastupitelstvo a víte co dělá nebo nedělá šest zastupitelů 🙂

  mrs

  #5140
  Mrsta
  Účastník

  Vážení zastupitelé,

  jen pro úplnost tohoto tématu a pro Vaší představu přikládám pár citací z rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje a následně z usnesení Krajského soudu v Praze týkající se nezákonného postupu při řešení přestupků panem JUDr. Odruškou respektive Vámi zvoleným Městským úřadem Odolena Voda.

  Z rozhodnutí Krajského úřadu např. vyplývá
  „Podle ustanovení § 97 odst. 3 správního řádu se usnesení Komise k projednávání přestupků města Odolena Voda, č.j. 7711/2018, ze dne 12.03.2019, ruší a věc se vrací k novému projednání.“

  „Krajský úřad shledal, že správní orgán I. stupně nesprávně kvalifikoval jednání obviněné, když vulgární nadávky podřadil pod přestupek proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) bod 4 zákona o některých přestupcích. Vulgární nadávky měly být kvalifikovány jako přestupek dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o některých přestupcích. S ohledem na výše uvedený nedostatek došlo správním orgánem I. stupně k porušení úpravy obsažené v ustanovení § 78 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky a v čl. 6 odst. 3 písm. a) Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod.“

  „Krajský úřad dále shledal nedostatky v provedeném dokazování, které se promítají do usnesení správního orgánu I. stupně, a to jak do výrokové části, tak do odůvodnění.“

  „Odůvodnění předmětného usnesení nebylo vyhotoveno v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu. Ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu specifikuje, jaké náležitosti musí odůvodnění splňovat..“

  „Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. Krajský úřad očekává, že správní orgán I. stupně odstraní zjištěné nedostatky a vydá ve věci rozhodnutí (usnesení), které bude v souladu s právními předpisy.“

  Dále byla z důvodu porušení základních práv podána žaloba, přičemž Krajský soud v Praze např. uvedl

  „Soud po seznámení se správním spisem dospěl k závěru, že správní orgán I. stupně skutečně – jak namítá žalobce – nepostavil najisto, v jakém postavení žalobce v řízení o přestupku vystupoval.“

  „Ze spisu však nevyplývá, že by byl žalobce správním orgánem o tomto právu
  ve smyslu shora uvedeného ustanovení § 70 odst. 1 zákona o přestupcích vyrozuměn, čímž se správní orgán I. stupně dopustil zjevné nezákonnosti, neboť de facto upřel žalobci možnost být účastníkem řízení:“

  „Lze naopak tvrdit, že správní orgán I. stupně činil úkony v jistých ohledech velmi zmatečné, když žalobce označoval jako poškozeného, ačkoliv nevydal příslušné usnesení, jímž by o jeho účastenství rozhodl.V návaznosti na nezákonný postup správního orgánu I. stupně posléze pochybil rovněž žalovaný, který uvedl, že žalobce neměl v řízení o přestupku postavení účastníka řízení ve smyslu § 68 zákona o odpovědnosti za přestupky, ale ani postavení osoby přímo postižené spácháním přestupku, a nezákonný postup správního orgánu I. stupně, který žalobce k uplatnění jeho nároku nevyzval, ponechal bez povšimnutí.“

  „Jakkoliv tedy soud přisvědčuje žalobci, že se správní orgány dopustily ve věci závažných pochybení, musí…“

  #5364
  Mrsta
  Účastník

  Vážení zastupitelé,

  tímto Vás informuji, že na webové stránce

  https://sportal.odolenavoda.cz/wab/kszv/KszvDetail.action?id_kssml=4649

  je zveřejněna poměrně nová smlouva o poskytování právní pomoci mezi Vámi vybraným Měatem Odolena Voda a advokátem Mgr. Janem Klinerem.

  Město Odolena Voda ve věcech přestupkové agendy, kterou může vykonávat pouze obecní úřad obce s rozšířenou působností zmocnilo soukromý subjekt k projednávání přestupků, tedy i přestupků proti občanskému soužití.

  Smlouva je pro pana advokáta velmi výhodná a může k dalším úkonům zmocňovat kocipienty z dalších kanceláří. Úrovň je tristní, jako byla u neschopného JUDr. Ondrušky. To ale není tak důležité jako samotná zákonnost vedení správního řízení soukromou firmou.

  Nezbývá než Vám pogratulovat k Vašemu rozhodnutí.

  #5595
  Mrsta
  Účastník

  Pro informaci všem dodávám aktuální informace o dění ve výše uvedené věci. Na základě podnětu byla Krajským úřadem Středočeského kraje provedena kontrola Města Odolena Voda a bylo zjištěno, že

  „Na základě podkladů krajský úřad dále zjistil, že Komise k projednávání přestupků ukončila svoji činnost dne 31.03.2021. Krajský úřad rovněž shledal následné nedostatky v souvislosti s postavením Mgr. Dominika Kruliše jako oprávněné úřední osoby Městského úřadu Odolena Voda ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění předpisů pozdějších, ve spojení s úpravou zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jelikož podmínky pro výkon činnosti oprávněné úřední osoby v případě Mgr. Dominika Kruliše nebyly naplněny.“

  „Na základě Vašeho podání a zjištěných skutečností Krajský úřad Středočeského kraje v rámci své dozorové činnosti vyzval město Odolena Voda ke zjednání nápravy daného stavu a následnému sdělení, jak byla náprava zajištěna.“

  Jak vyplývá z výše uvedené citace, Město Odolena Voda již od 31. 3. 2021 nemá komisi k projednávání přestupků. Jestliže jste někdo měl tu čest a v rámci správního řízení Vás řešil pan Mgr. Dominik Kruliš nebo jiný soukromý advokát zmocněný Mgr. Janem Klinerem, tak máte možnost se bránit a to i v případě, kdy Vaše věc již nabyla právní moci. Kromě řádných opravných prostředků je možné využít i ty mimořádné a můžete např. požádat o obnovu řízení v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, kde je mimo jiné uvedeno, že

  „Řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví, jestliže
  a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými,“

  Jelikož správní řízení vedla osoba, která nesplňovala podmínky pro výkon činnosti oprávněné úřední osoby a současně jako soukromá osoba měla zájem na výsledku řízení, tak je možné zvrátit výsledek řízení, které se Vás nějakým způsobem negativně dotklo.

  Dále je možné využít i § 94 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, kde můžete dát podnět k přezkumnému řízení již pravomocného rozhodnutí. Rozdíl mezi obnovou řízení a přezkumným řízením je ten, že na přezkoumání není nárok a nadřízený správní orgán to může smést ze stolu, zatímco ve věci obnovy řízení musí prvoinstanční orgán vydat rozhodnutí a máte možnost využít standardní opravné prostředky i s možností podat žalobu k soudu.

  Město Odolena Voda tedy aktuálně nemůže projednávat přestupky a na výzvu Krajského úřadu k nápravě současného stavu dne 13. 5. 2021 vyvěsilo na úřední desce Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – právník/právnička Města Odolena Voda viz https://sportal.odolenavoda.cz/wab/eud/EudDetail.action?id_vyves=4844 , kterého už nyní lituji, protože nemá tušení, do čeho půjde. Vzhledem k tomu, co Město Odolena Voda nabízí, mimo jiné 11 platovou třídu, tak pokud se někdo přihlásí, tak to bude podobná kapacita jako byl pan JUDr. Ondruška, který již skončil. Výsledek je, že se nikdo nemusí bát páchat přestupky, protože s minimem znalostí se trestu vyhne.

  Pokud by někdo jako podklad pro své řízení potřeboval výše zmíněnou listinu a disponuji i dalšími, tak ji samozřejmě na vyžádání poskytnu.

  Naše zastupitelstvo bylo opakovaně na nedostatky ve vedení přestupkové agendy upozorňováno a to již od 5. 10. 2019 až do současné doby, ale je jim to jedno, z čehož můžeme dovodit, že tak postupují záměrně, neboť nemají zájem na veřejném pořádku v obci. Na stránkách obce můžeme spatřovat příspěvky týkající se různých přestupkových jednání, což má v občanech obce vyvolat dojem, že o veřejný pořádek zájem mají, ale jejich postup naznačuje něco jiného. Někteří zastupitelé mají přímou vazbu na Město Odolena Voda a dá se pochopit jejich zájem na tom, aby přestupky určitých lidí byly projednávány právě tam.

  Každopádně tohoto stavu může využít kdokoliv a nebojte se bránit, máte velkou pravděpodobnost, že své řízení vyhrajete. Na své si mohou přijít i případní poškození, neboť lze žádat o náhradu škody pro nesprávný úřední postup, což je aktuálně realizováno, přičemž o náhradě škody rozhoduje příslušné ministerstvo.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 10 příspěvků - 1. až 10. (celkem z 10)
 • Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.