Obchod v Krátké ulici

Úvodní stránka Forum Diskusní fórum Obecná témata Obchod v Krátké ulici

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 4 příspěvky - 1. až 4. (celkem z 4)
 • Autor
  Příspěvky
 • #3635
  Radek Soběslavský
  Účastník

  O zveřejnění prosby adresované všem obyvatelům Předboje jsme byli požádáni manželi Mráčkovými. Celý text dopisu týkajícího se situace okolo nového obchodu v Krátké ulici naleznete v příloze.

  #3666
  Radek Soběslavský
  Účastník

  [b]Žádost o zveřejnění dalšího textu jsme obdrželi od manželů Mráčkových. Text je reakcí na sdělení zastupitelů, resp. moje, proto nejprve přetiskuji dopis z 1. 3. 2016:
  [/b]
  [i]Vážená paní Mráčková, vážený pane Mráčku,

  Vaší žádostí o úhradu nákladů na výstavbu betonového plotu se již věnovalo Zastupitelstvo obce Předboj v rámci schvalování rozpočtu na rok 2016 v prosinci 2015, přičemž ji zamítlo. K Vaší žádosti o sdělení důvodů zamítnutí sdělujeme, že jednotliví zastupitelé hlasují jako svobodní lidé a jejich konkrétní pohnutky tak neznáme.

  Zastupitelstvo obce Předboj také nerozhodovalo o tom, zda bude obchod v Krátké ulici zřízen. To je věc příslušného stavebního úřadu, která je mimo kompetenci jak zastupitelstva, tak Obecního úřadu v Předboji (stavební úřad sídlí v Líbeznicích).

  Pokud se týká Vámi zmiňovaného údajně významného zvýšení hlukové zátěže, doporučujeme obrátit se na příslušný orgán hygieny, ani v této oblasti nemá obec ani obecní úřad potřebné kompetence.

  Pokud se týká Baštěcké ulice, není pravda, že došlo k jejímu „přetnutí závorou na náklady obce“, nebo že „není obyvatel jako obyvatel“. Na nákladech se totiž podíleli obyvatelé ze zmíněné ulice a žádost o její zřízení podepsali vlastníci celkem 8 nemovitostí. Takovou širokou poptávku, která by problematiku řešila komplexně, nikoliv pouze ve vztahu k jedné z nemovitostí, ovšem v Krátké ulici neevidujeme.

  Ohledně rekolaudace můžeme pouze konstatovat, že Vás nikdo před nic potichu nestavěl. Kolaudační řízení proběhlo zcela standardním způsobem. Podotýkáme však, že jsme v souvislosti s ním neschvalovali nikomu žádnou výjimku. Pokud v souvislosti s provozem obchodu dochází k jakýmkoli excesům, je třeba se podle jejich původu obrátit na příslušný orgán (viz např. výše na orgán hygieny v souvislosti s hlukem, nebo na Policii České republiky či Obecní policii Líbeznice v souvislosti se špatným parkováním, stáním v obytné zóně atd.).

  Ve věci dopravního značení v Krátké ulici sdělujeme, že svislé značení zamítl příslušný odbor Policie České republiky pro nadbytečnost, vodorovné značení je v souladu s jeho vyjádřením možné, ale jeho užití je neefektivní, proto k jeho realizaci zatím naprosto nemá smysl přistoupit. Pokud však dochází již nyní v Krátké ulici v rozporu s dopravními předpisy (nikoli s „nařízením obce“, jak nesprávně uvádíte) např. k odstavování vozidel, nic a nikdo Vám nebrání v zaslání fotodokumentace Obecní policii Líbeznice (viz již výše).

  Není vůbec pravdou, že z obecního úřadu samovolně či snad dokonce cíleně unikají jakékoli informace. Proti takové spekulaci se velmi důrazně ohrazujeme. Přístup k informacím, pokud se o ně někdo zajímá, dožaduje se jich, lze však omezit pouze v rámci platných zákonů. Kromě toho si prosím uvědomte, že jste to byli Vy, resp. paní Mráčková, kdo požádal o zveřejnění Vašeho prvního dopisu občanům Předboje, který je dosud přístupný na internetových stránkách obce Předboj.

  S odkazem na výše uvedené omezení platnými právními předpisy pak nemůžeme sdělit, kteří konkrétní občané mají jiný názor než Vy.

  Zastupitelstvo obce Předboj ani Obecní úřad v Předboji nebyli a nejsou kompetentní obchod, jenž je v tomto případě jablkem sváru, povolit. Nemohou jej ani zakázat. To může udělat pouze příslušný soud na základě občanskoprávní žaloby vedené Vámi ovšem z výše uvedeného důvodu nikoli proti zastupitelům či obecnímu úřadu.

  S pozdravem

  Radek Soběslavský
  místostarosta
  Předboj[/i]

  Následuje dopis manželů Mráčkových ze dne 30. 3. 2016:

  [i]Vážený pane Soběslavský,
  děkujeme za odpověď, všechny problémy s obchodem v obytné zóně v Krátké ulici, které jsme nezavinili, házíte k řešení na nás, ale od toho jste tady Vy, zastupitel obce a našich práv.
  Na řešení problémů jste zde Vy, problém a neúnosnou situaci v Krátké ulici jste způsobili Vy, sám jste to veřejně přiznal, každým svým dalším vyjádřením či emailem, ale měníte své názory jako neočekávané aprílové počasí.
  Při našem 1.jednání jste slibovali maximální pomoc s dopravním značením, resp. se značkou Zákazu zastavení, zamítnuto, OK, poté s vodorovným značením, doporučeno, OK. Alespoň něco. Ale stále nic, značení nikde.
  Pokud bychom se neoptali, vše by se v tichosti rozplynulo. A tak jsem se zeptali a ejhle .
  Nyní je to podle Vás neefektivní, protože to údajně někdo neznámý v Krátké ulici, s jiným názorem, nechce.
  To je nám vše jasné, někteří spoluobčané totiž stále používají komunikaci k parkingu jako za bolševika, jako by jim patřila, pokud se to ale zakáže v Krátké, bude problém i v ostatních ulicích.
  To je podle nás logické a zároveň i smutné, protože i zastupitel obce používá zelený pás ve své ulici k parkingu a těžko se asi o své pohodlí a komfort nechá připravit.
  Foto pořizovat nebudeme, nám byste stejně nevěřili, ani autentičnosti pořízeného záznamu a jistě byste nás s velkou chutí odkázali na příslušný soud.
  Pořízení fotek a záznamů je v kompetenci obou policií, ne nás občanů, zkuste se podívat na ty zákony, kterými se stále důvěrně ohrazujete. A obě policie by toto měli řešit, jak bylo již několikrát občanům avizováno, kde smí a nesmí parkovat, kde smí a nesmí pobíhat jejich psi, kde smí a nesmí vyhazovat odpadky, stavební suť atd.
  A toto obě policie stále neřeší, to je i Váš problém, jak vypadá Předboj, je to jedna s nejhůře vypadajících obcí v okolí, Vaše vizitka, otázkou je, zda Vám to vadí, či je Vám to zcela jedno.
  My si myslíme, že je Vám to úplně jedno, stejně jako náš problém v Krátké, chováte se k nám jako k obtížnému hmyzu, který je třeba zlikvidovat.
  Ohrazujete se důrazně proti spekulaci, že z Obecního úřadu samovolně nebo cíleně unikají informace, nyní tedy jedna rada pro Vás pane Soběslavský, zkuste se optat zastupitelů, kterýpak z nich pravidelně dochází a nasává alkohol u podnikatelů Círových, jestlipak se přizná, hrdina, a pak už je to věc pouze selského rozumu, ne žádné spekulace. Sama paní Círová se na Obecní úřad velmi ráda odvolává.
  Dále nás upozorňujete, že někdo z občanů má jiný názor než my, to je přeci logické, to nám nemusíte psát, ale proč ten jiný názor přehodnotil Vaše slovo a sliby s dopravním značením, to nám napište, na to máme právo, s tím žádné Vaše zákony nemají nic společného, jak píšete – omezené platnými zákony.
  Prostě si chcete dělat co chcete, nám nic nevysvětlovat, ani informace nepodávat, jste přeci náš zastupitel.
  My to vidíme jinak, jste tu pro nás, pro občany, kteří si plní všechny povinnosti, tak se prosím podle toho chovejte a vyjadřujte a pomozte nám alespoň trochu vykompenzovat naše problémy s hlukem, nepřiměřeně zvýšeným provozem v obytné zóně a s částečným znehodnocením našeho majetku, na kterých i přes Vaše vámi odůvodněné výhrady, máte Vy velmi velký podíl viny.
  Prosíme Vás, neraďte nám již co máme dělat my, udělejte vy to, na čem jsme se dohodli s Vámi, paní Příšovskou a panem Vackem. Vodorovné značení „Zákaz stání“, které bylo povoleno.
  To, že jíní z ulice se neozývají bude asi tím, že všichni ostatní jsou od randálu, který vzniká u obchodu z parkujících aut, dostatečně daleko, aby ho museli tak intenzivně vnímat jako my a že se jim auta zákazníků nerozjíždí přímo pod okny jako nám. Z toho je logické, že není široká poptávka o řešení problematiky s obchodem v obytné zóně. Takže argument, že jsme jediná nemovitost, která se ozývá a že tedy kvůli ní se nebude nic dělat, je z Vaší strany sprostý a pro nás nepřípustný, jsme obyvatelé jako každý jiný. A takhle uvažují a jednají i zastupitelé, nás se to bezprostředně netýká.
  To, že cca po 6 měsících mluvíte a píšete zcela jinak, nebudeme komentovat, to by již byla ta spekulace, my ale nespekulujeme, vycházíme jen z toho na čem jsme se dohodli.
  A pokud neumíte držet slovo, nemáte ve funkci co dělat, toto Vám řekneme kdykoliv do očí, nic jsme neporušili, neporušujeme a nemáme se za co stydět, v této chvíli pouze za Vás, jak se k nám chováte, navíc jako náš oficiální zastupitel.
  Jana a Petr Mráčkovi
  Předboj, 31.března 2016

  kopie pí. Příšovské , p. Vackovi, Policii ČR Dolínek, Městeké Policii Líbeznice

  PS. Toto naše vyjádřeníme prosím uvěřejněte k našemu článku týkajícímu se bydlení v Krátké ulici.[/i]

  [b]Nevím, zda a jak budu vůbec reagovat, dovolím si tedy jediný komentář: Nejsem zastupitelem pouze dvou občanů, zastupuji zájmy, v mnoha případech zcela protichůdné zájmy, všech.

  -sob-[/b]

  #3667
  Pavla Příšovská
  Účastník

  Vážení manželé Mráčkovi,
  dovolte mi krátký komentář k Vašemu dopisu, ve kterém reagujete na poslední odpověď zastupitelů k Vašemu požadavku a Váš nesouhlasný a negativní postoj (teď již na vše) adresujete zejména panu Soběslavskému, prostřednictvím jehož osoby Vám v příspěvku rovněž zveřejněná odpověď byla odeslána. Tímto mi dovolte Vám sdělit, že na obsahu a znění odpovědi jsme se shodli všichni zastupitelé. Činíme tak veškerá zásadní rozhodnutí, nejen ta, která zastupitelstvu ukládá zákon.
  Velice mě mrzí, že naší obec hodnotíte jako nejnevzhlednější v okolí, já si to nemyslím, ale to je opravdu věc názoru.
  Kritika (ne)konání policie z Vaší strany podle mého také není na místě, nic nebylo v poslední době kontrolováno důsledněji než parkování v Krátké ulici. Parkování na zeleni, které rovněž zmiňujete, je o to smutnější, policie nemůže u nás v obci svou činnost vykonávat 24 hodin denně, vše je zejména v lidech a v tom, zda jim samotným vadí či nevadí, jak veřejný prostor před jejich nemovitostí vypadá, zde nepomůže ani údržba ze strany obce ani represe ze strany obecní policie. Mě ale těší, že je stále více těch, kteří mají zájem si okolí své nemovitosti upravit.
  Diskuse písemná i osobní s Vámi je ke značení zákazu parkování obsáhlá, celou záležitostí se intenzivně zabýváme opravdu již delší dobu. Vzhledem k tomu, že s naším vyjádřením ohledně zdvojení zákazu parkování v jednosměrné ulici (již silniční zákon ošetřuje zákaz zastavení v jednosměrných ulicích) s dopravním označením obytné zóny (kde je dle vyhlášky již rovněž ošetřeno, že se na takto označené komunikaci nesmí parkovat) nesouhlasíte, v tuto chvíli budou ještě navíc veškeré podklady a vyjádření (včetně souhlasného vyjádření umístění vodorovného dopravního značení DI Policie ČR, které má pouze doporučující nikoli rozhodující charakter) postoupena k finálnímu rozhodnutí Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem.

  Pavla Příšovská

  #3668
  Radek Soběslavský
  Účastník

  Reakce OP Líbeznice:

  Vážení,

  chtěl bych tímto reagovat na poměrně rozsáhlou stížnost rodiny Mráčkových na nečinnost Obecní policie Líbeznice v lokalitě ul. Krátká, především na parkování vozidel před místní prodejnou potravin.
  Obecní policie Líbeznice provádí zvýšenou kontrolu této lokality namátkově několikrát denně, zaměřenou právě na stání a parkování vozidel v ul. Krátká , kde by tímto porušovali ustanovení § 39 odst. 5 zák. č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – stání v obytné zóně mimo vyhrazená parkoviště.

  Za uplynulé období cca 3 měsíců, nebyl z naší strany zaznamenán zvýšený počet vozidel porušujících výše uvedené zákonné ustanovení. Hlídky OP řešily v prvním měsíci, kdy byla nově otevřena prodejna potravin několik vozidel, které stály v obytné zóně a jednalo se o zákazníky uvedené prodejny. Následně se situace z našeho pohledu zklidnila, kdy zákazníci parkují na zbudovaném parkovišti u prodejny, nebo na prostranství ul. Baštěcká – Velkoveská, kde zastavují také vozidla zásobování prodejny potravin.

  Problematiku výše uvedené lokality, jsem v prosinci 2015 řešil také s vedoucím Dopravního inspektorátu PČR Ing. Kavkou, kterého jsem se dotazoval, zda je nutné ve výše uvedené ulici umístění vodorovného značení V12c – žlutá čára, která by zdůraznila zákaz stání. K tomuto jsem při ústním jednání obdržel stanovisko, že se jedná a zbytečné zdvojení dopravního značení a řidiči parkujících vozidel se dají postihovat dle již citovaného zákonného ustanovení § 39 odst. 5 zák.č. 361/2000 Sb.

  Rudolf Sedlák
  vrchní strážník

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 4 příspěvky - 1. až 4. (celkem z 4)
 • Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.