Obchod v Krátké ulici

#3668
Radek Soběslavský
Účastník

Reakce OP Líbeznice:

Vážení,

chtěl bych tímto reagovat na poměrně rozsáhlou stížnost rodiny Mráčkových na nečinnost Obecní policie Líbeznice v lokalitě ul. Krátká, především na parkování vozidel před místní prodejnou potravin.
Obecní policie Líbeznice provádí zvýšenou kontrolu této lokality namátkově několikrát denně, zaměřenou právě na stání a parkování vozidel v ul. Krátká , kde by tímto porušovali ustanovení § 39 odst. 5 zák. č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – stání v obytné zóně mimo vyhrazená parkoviště.

Za uplynulé období cca 3 měsíců, nebyl z naší strany zaznamenán zvýšený počet vozidel porušujících výše uvedené zákonné ustanovení. Hlídky OP řešily v prvním měsíci, kdy byla nově otevřena prodejna potravin několik vozidel, které stály v obytné zóně a jednalo se o zákazníky uvedené prodejny. Následně se situace z našeho pohledu zklidnila, kdy zákazníci parkují na zbudovaném parkovišti u prodejny, nebo na prostranství ul. Baštěcká – Velkoveská, kde zastavují také vozidla zásobování prodejny potravin.

Problematiku výše uvedené lokality, jsem v prosinci 2015 řešil také s vedoucím Dopravního inspektorátu PČR Ing. Kavkou, kterého jsem se dotazoval, zda je nutné ve výše uvedené ulici umístění vodorovného značení V12c – žlutá čára, která by zdůraznila zákaz stání. K tomuto jsem při ústním jednání obdržel stanovisko, že se jedná a zbytečné zdvojení dopravního značení a řidiči parkujících vozidel se dají postihovat dle již citovaného zákonného ustanovení § 39 odst. 5 zák.č. 361/2000 Sb.

Rudolf Sedlák
vrchní strážník