Obchod v Krátké ulici

#3667
Pavla Příšovská
Účastník

Vážení manželé Mráčkovi,
dovolte mi krátký komentář k Vašemu dopisu, ve kterém reagujete na poslední odpověď zastupitelů k Vašemu požadavku a Váš nesouhlasný a negativní postoj (teď již na vše) adresujete zejména panu Soběslavskému, prostřednictvím jehož osoby Vám v příspěvku rovněž zveřejněná odpověď byla odeslána. Tímto mi dovolte Vám sdělit, že na obsahu a znění odpovědi jsme se shodli všichni zastupitelé. Činíme tak veškerá zásadní rozhodnutí, nejen ta, která zastupitelstvu ukládá zákon.
Velice mě mrzí, že naší obec hodnotíte jako nejnevzhlednější v okolí, já si to nemyslím, ale to je opravdu věc názoru.
Kritika (ne)konání policie z Vaší strany podle mého také není na místě, nic nebylo v poslední době kontrolováno důsledněji než parkování v Krátké ulici. Parkování na zeleni, které rovněž zmiňujete, je o to smutnější, policie nemůže u nás v obci svou činnost vykonávat 24 hodin denně, vše je zejména v lidech a v tom, zda jim samotným vadí či nevadí, jak veřejný prostor před jejich nemovitostí vypadá, zde nepomůže ani údržba ze strany obce ani represe ze strany obecní policie. Mě ale těší, že je stále více těch, kteří mají zájem si okolí své nemovitosti upravit.
Diskuse písemná i osobní s Vámi je ke značení zákazu parkování obsáhlá, celou záležitostí se intenzivně zabýváme opravdu již delší dobu. Vzhledem k tomu, že s naším vyjádřením ohledně zdvojení zákazu parkování v jednosměrné ulici (již silniční zákon ošetřuje zákaz zastavení v jednosměrných ulicích) s dopravním označením obytné zóny (kde je dle vyhlášky již rovněž ošetřeno, že se na takto označené komunikaci nesmí parkovat) nesouhlasíte, v tuto chvíli budou ještě navíc veškeré podklady a vyjádření (včetně souhlasného vyjádření umístění vodorovného dopravního značení DI Policie ČR, které má pouze doporučující nikoli rozhodující charakter) postoupena k finálnímu rozhodnutí Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem.

Pavla Příšovská