Evakuační plán obce Předboj

Evakuační plán ve formě grafického mapového podkladu naleznete zde.