Dražební vyhláška FÚ pro Středočeský kraj

Dražba nemovité věci k.ú. Předboj, LV 218. Kompletní vyhlášku naleznete zde.

Datum vyvěšení: 08. 08. 2016 / 16:04