Dražební vyhláška FÚ pro Středočeský kraj

Dražba nemovité věci k.ú. Předboj, LV 218. Kompletní vyhlášku naleznete zde.