Dražební vyhláška, Exekutorský úřad Brno-město

Soudní exekutor, Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město,oznamuje konání elektronické dražby (dražebního roku) movité věci prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz. Zahájení elektronické dražby 22. 8. 2019 v 10:30 hod., ukončení elektronické dražby nejdříve dne 22. 8. 2019 v 11:000 hod. Více informací naleznete zde

Datum vyvěšení: 17. 07. 2019 / 07:38