Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Jeseník

Usnesení o nařízení dražebního roku – elektronická dražba. Č.j. 197 EX 90586/08-282 k nahlédnutí zde.