Dražební vyhláška Ex.úřadu Plzeň-Město

Usnesení Spis.zn.: 134 EX 21024/14 – 173. Bližší informace o dražební vyhlášce naleznete zde.