Dražební vyhláška – Dražbyprost s.r.o.

Celé znění dražební vyhlášky na podíl o velikosti 3/4 na nemovitostech zapsaných na L.V. č.142 pro k.ú. Předboj naleznete zde