Dražební vyhlášky Exekutorského úřadu Plzeň-Město

Zde podrobnosti  Dražebních vyhlášek č. 134 EX 03031/12-159, 134 EX 09581/10-320.