Dostavba MŠ Předboj

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.

Zde profil zadavatele dle zákona o veřejných zakázkách.