DOPRAVNÍ OPATŘENÍ NA NÁVSI V PŘEDBOJI

Vážení občané,

v současné době obec Předboj provádí na základě rozhodnutí Policie ČR úpravu dopravního značení na návsi. Dopravní opatření spočívá v posunu SDZ IZ 5 a, b (začátek a konec obytné zóny).

Dopravní opatření je vynucené zejména legalizací odstavného stání pro vozidla autobusu veřejné hromadné dopravy, neboť stávající stav není v souladu se Zák. c. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tak současně nekoresponduje se zásadami uvedenými v TP 103 (Navrhování obytných a pěších zón).