Dopravní akce

Dne 1.6. proběhla v ulici Pod Hřištěm a Na Jaroši dětská dopravní akce, kterou jsme nazvaly BEZPEČNĚ V NAŠÍ OBYTNÉ ZÓNĚ.
Děti zastavovaly řidiče, kteří projížděli obytnou zónou a všem pokládaly jednoduchou otázku: „Jakou rychlostí se jezdí v obytné zóně?“ Pokud řidiči odpověděli správně, byli odměněni sladkým jablíčkem. Ovšem pokud byla jejich odpověď špatná, dostali od dětí kyselý citron. Bohužel takovýchto řidičů bylo více nežli těch, kteří odpověděli správně, a našli se i tací, kteří sešlápli plynový pedál a ujeli nám rychlostí blesku. Proto tuto akci v letních měsících ještě jednou zopakujeme. Tímto děkujeme všem dětem a maminkám, které nám pomáhaly organizačně a obecnímu úřadu Předboj za finanční příspěvek na nákup ovoce pro řidiče.
La&La