Domácí asistence v případě úniku vody za vodoměrem a refundace úniku vody

Pro odběratele společnosti Středočeské vodárny, a.s. zajišťuje společnost UNITED ASSISTANCE, a.s. asistenční službu v případě nouzové situace úniku vody za vodoměrem, kdy bezplatně zajišťuje opravy na vodovodních rozvodech za vodoměrem v rozsahu 2 hodin. Kromě využití aistenční služby je možné také v případě vyšší spotřeby z důvodu nouzové situace požádat o refundaci úniku vody až do částky 15.000,- Kč vodného. 

Asistenční služba pro řešení nouzové situace způsobené únikem vody za vodoměrem: 800 44 22 33

UNITED ASSISTANCE, a.s., Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1