Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Předboj a městem Odolena Voda

Předmětem smlouvy je výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.

Dohodu o změně najdete tady.

Souhlas s jejím uzavřením si můžete prohlédnout zde.

Původní smlouva je ode dne 12. 12. 2018 přístupná zde.