Dodávka zpevněných ploch

Obec Předboj poptává zhotovitele pro dodávku zpevněných ploch. Jedná se o chodníky a jiné pochozí plochy, dále o místní komunikace a parkoviště. Konkrétní rozsah prací bude upřesněn v návaznosti na postup rozhodujících investic v obci.
Předmětem poptávky jsou jednotkové ceny stavebních prací a dodávek. V případě Vašeho zájmu doručte prosím níže uvedenou tabulku vyplněnou spolu s Vašimi identifikačními údaji v uzavřené obálce označené „Poptávka dlažeb – neotvírat“ na Obecní úřad Předboj, Hlavní 18, PSČ 25072, nejpozději 22. 8. 2014. 
Vítězná nabídka bude oznámena na webových stránkách obce spolu s pořadím ostatních uchazečů.
Jediným hodnotícím kritériem je nabídnutá cena. Vítězství v soutěži nezakládá povinnost obci uzavřít s uchazečem smlouvu o dílo, obec si vyhrazuje právo dalšího jednání, případně zrušení poptávky.
Poptávka je zveřejněna v režimu veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů).

Ing. Karel Kodiš, starosta

Příloha – tabulka

popis dodávky, služby

m.j.

jedn. cena

 

 

 

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm

m2

 

Dlažba zámková  20x10x6 cm šedá

m2

 

Dlažba zámková  20x10x6 cm barevná

m2

 

Osazení záhon. obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 – 5    50/5/25

m

 

přesun hmot

t

 

Odstranění podkladu rostlá zemina  hl 150-200mm

m2

 

Podklad z kameniva zpevněného cementem  tloušťky 15 cm

m2

 

štěrkopísek  150mm

m2

 

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm

m2

 

Dlažba zámková  20x10x8 cm šedá

m2

 

Dlažba zámková  20x10x8 cm barevná

m2

 

Obrubník silniční  betonový 150x250x1000 mm

kus

 

Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B12,5

m

 

žlab odvodňovacíC250,D400 včetně roštu a žlabu

m

 

Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 160 mm

m

 

Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 8-16 mm

m3

 

Práce zemníhoi stroje

hod

 

odvoz zeminy

Kč/km

 

dovoz štěrkopísku

Kč/m3

 

 

Datum vyvěšení: 08. 08. 2014 / 08:52