Dodavatel poslední instance

Dle informace z Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí je ještě dnes řada odběratelů energií  od dodavatelů poslední instance (DPI). Upozorňujeme, že tento způsob je nejen podstatně dražší, ale je limitován dobou 6 měsíců od přechodu od běžného dodavatele k DPI. Pokud patříte k těmto zákazníkům DPI, hrozí Vám po uplynutí této lhůty odpojení od dodávky energií.
Praktické otázky Poslední instance zde a pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energii zde