Dodatek původní smlouvy o odvádění odpadních vod

Dodatek, který upravuje změnu způsobu účtování stočného podle odběru odečteného z vodoměrů, je ke stažení tady. Tento dokument uzavírá obec se všemi, kdo uzavřeli smlouvu, v níž bylo stočné účtováno výhradně na základě směrných čísel.